Ansu Fati

อันซู ฟาติ

ชื่อภาษาไทย : อันซู ฟาติ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ansu Fati

วันเดือนปีเกิด: 31 ตุลาคม 2002

อายุ : 16 ปี

สถานที่เกิด: บิสเซา, กินี

ส่วนสูง: 1.78 เมตร

สโมสร: บาร์เซโลน่า

ตำแหน่ง: กองกลาง(ริมเส้น)

เบอร์เสื้อ: 31

เส้นทางฟุตบอล

  • 2009 ทีมเยาวชนเอเรรา
  • 2010 ทีมเยาวชนเซบิย่า
  • 2012 ทีมเยาวชนบาร์เซโลน่า
  • 2018 บาร์เซโลน่าชุดบี
  • 2019 บาร์เซโลน่า

Comments

2 responses to “อันซู ฟาติ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *